Příčiny/problémy

Balkony a terasy jsou právem považovány za nejexponovanější části budovy. Důvodem je jejich extrémní klimatická zátěž. Vzhledem k neustálým změnám tepla a chladu, sucha a vlhka vznikají trhliny a dochází k postupnému zatékání a poškozování konstrukce. To jsou rizika, se kterými musí majitelé počítat a snažit se je eliminovat.

Praskání a vznik trhlin

Drobné prasklinky - velké poškození

Mokro a sucho a k tomu rozdíly teplot povrchu v rozmezí od 80 °C do -30 °C. Balkóny, lodžie a ochozy jsou díky těmto změnám neustále v pohybu a tím vzniká v povrchových vrstvách pnutí. To často vede dříve či později ke vzniku prasklin. Trhlinky vznikají nejdříve ve vrchních a pak i ve spodních částech konstrukce. Vrchní pochozí vrstva (např. keramické dlaždice), ale hlavně i podkladní hydroizolace (jako nejvýznamnější funkční vrstva) musí zůstat funkční i v extrémně drsných podmínkách. U pevných podlahových prvků jako jsou např. keramické dlaždice tomu tak často není a brzy se začnou projevovat první známky poškození. Vše začíná drobnými prasklinkami ve spárách nebo odlupujícími se dlaždicemi. To jsou jen předzvěsti k mnohem závažnějším a dražším poškozením.

Poškození vlhkostí

Vlhkost - musí z balkonu pryč

Velmi častým problémem bývá nedostatečný spád pro efektivní odvod vody. Malý nebo žádný sklon umocňuje riziko poškození povrchových vrstev. Společně s působením ledu, nečistot, usazenin, mechu a řas dokáže velmi rychle narušit spojovací a povrchové cementové materiály. Výsledkem jsou popraskané spáry a uvolněné dlaždice s hromadící se vlhkostí v podkladních vrstvách. Celková destrukce je pak již jen otázkou času.

UV záření a povětrnostní vlivy

 

Slunce je nádherné – jeho síla však může škodit

Kromě příjemného tepla přináší slunce také škodlivé ultrafialové paprsky. Vítr a déšť, ozón a jiné chemické a biologické vlivy poškozují viditelný povrch a i podkladní hydroizolaci. Je čas dát balkón trochu do pořádku.