Prohlášení o ochraně osobních údajů


Oblast platnosti

Toto prohlášení o ochraně osobních údaj vysvětluje uživatelům druh, rozsah a účel získávání a používání osobních údajů zodpovědným prodejcem [Heinrich Hahne GmbH & Co. KG, Heinrich-Hahne-Weg 11, 45711 Datteln, info@hahne-bautenschutz.de, telefon: [+ 49 2363 56 63 - 0] na tomto webu (dále jako „nabídka”).

Právní základ ochrany osobních údajů najdete ve spolkovém zákoně o ochraně údajů a zákoně o telekomunikačních médií.

Přístupová data / logovací soubory serveru

Poskytovatel (nebo jeho poskytovatel webového prostoru) shromažďuje údaje o každém přístupu k nabídce (tzv. logovací soubory serveru). K přístupovým údajům patří:

název zobrazené webové strany, soubor, datum a čas zobrazení, přenesený objem dat, hlášení o úspěšném zobrazení, druh prohlížeče a verze, operační systém uživatele, referenční URL (předtím navštívená stránka), IP adresa a příslušný poskytovatel.

Zprostředkovatel používá data protokolu jen k statistickým analýzám účelu provozu, bezpečnosti a optimalizace nabídky. Poskytovatel si vyhrazuje právo na zpětnou kontrolu dat protokolů, pokud existuje na základě konkrétních indicií odůvodněné podezření na protiprávní jednání.

Zacházení s osobními údaji

Osobní údaje jsou informace, s jejichž pomocí lze určit osobu, tedy údaje, které lze zpětně vysledovat k určité osobě. Mezi ně patří jméno, emailová adresa nebo telefonní číslo. K osobním údajům však také patří záliby, koníčky, členství a webové stránky, které si někdo prohlížel.

Osobní údaje poskytovatel shromažďuje, používá a předává dál jen tehdy, pokud je to zákonem povoleno nebo nebo uživatelé souhlasí se sběrem dat.

Navázání kontaktujte

Při navázáni kontaktu s poskytovatelem (například kontaktní formulář nebo email) se ukládají údaje uživatele kvůli zpracování poptávky a také pro případ vzniku návazných otázek.

Integrace služeb a obsahu třetích osob

Může nastat situace, že v rámci tohoto online obsahu bude začleněn obsah třetích osob, například videa z YouTube, mapový materiál z Google Maps, RSS kanály nebo grafika z jiných webových stránek. Přitom se vždy předpokládá, že poskytovatel tohoto obsahu (dále jako „třetí poskytovatel”) zná IP adresu uživatele. Bez IP adresy totiž nelze poslat obsah do prohlížečů příslušných uživatelů. Tato IP adresa je proto nezbytná k zobrazení tohoto obsahu. Snažíme se používat pouze takový obsah, jehož příslušný poskytovatel používá IP adresu výlučně k zasílání obsahu. Nemáme však žádný vliv na to, jestli například tento třetí poskytovatel neukládá IP adresu kvůli statistickým účelům. Pokud nám to bude známo, upozorníme na to uživatele.

Cookies

Soubory cookie jsou malé soubory, které umožní ukládat konkrétní informace o určitém přístroji na přístupové zařízení uživatele (počítač, chytrý telefon apod.). Slouží zaprvé k uživatelské přívětivosti webových stránek, a tím k spokojenosti uživatele (např. ukládání přihlašovacích údajů). Zadruhé slouží k pořízení statistických údajů o používání webové stránky a k analýze za účelem zlepšení nabídky. Uživatelé můžou ovlivnit používání cookies. Většina prohlížečů disponuje možností omezit nebo zcela znemožnit ukládání cookies. Je však nutné upozornit, že bez cookies bude omezeno používání a zvláště uživatelské pohodlí.

Řadu cookies z online inzerce můžete spravovat pomocí americké stránky www.aboutads.info/choices/ nebo evropské stránky www.youronlinechoices.com/uk/your-ad-choices/ .

Funkce registrace

Údaje zadané při registraci se používají za účelem využívání nabídky. Uživatelé můžou být informováni emailem o informacích v souvislosti s nabídkou nebo registrací jako změny rozsahu nabídky nebo technické okolnosti. Shromážděné údaje jsou viditelné ve vstupní masce v rámci registrace.

Piwik

Tato nabídka využívá Piwik, open source software umožňující statistickou analýzu přístupu uživatelů. Piwik používá "Cookies", textové soubory, které jsou uloženy v počítači uživatele a umožňují analýzu používání webové stránky uživateli. Informace vygenerované souborem cookie o užívání této nabídky jsou uloženy na serveru poskytovatele v Německu. Adresa IP se okamžitě po zpracování a před jejich uložením anonymizuje. Uživatelé mohou zabránit instalaci cookies úpravou softwaru prohlížeče; poskytovatel však upozorňuje uživatele na to, že v tomto případě nelze v plném rozsahu využít všechny funkce této webové stránky.

+ 1 tlačítko Google +

Tato nabídka využívá tlačítko „+1” sociální sítě Google Plus, kterou provozuje Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Spojené stráty („Google”). Tlačítko lze poznat podle značky „+1” na modrém nebo barevném pozadí.

Pokud uživatel navštíví webovou stránku tohoto webu, který obsahuje takové tlačítko, naváže jeho prohlížeč přímé spojení se servery Google. Obsah tlačítka „+1” se zašle z Google přímo do jeho prohlížeče a v něm se začlení do webové stránky. Poskytovatel nemá proto žádný vliv na rozsah údajů, které Google získává tímto tlačítkem. Podle Google se bez stisku tlačítka nezískávají žádné osobní údaje. Jen u přihlášených členů se získávají a zpracovávají takové údaje, mimo jiné adresa IP.

Účel a rozsah sběru dat a další zpracování a využívání údajů firmou Google stejně jako vaše práva a možnosti nastavení při ochraně soukromí lze nalézt v informacích Google o ochraně osobních údajů na tlačítku „+1”: www.google.com/intl/de/+/policy/+1button.html und der FAQ: www.google.com/intl/de/+1/button/.

Twitter

Tato nabídka využívá tlačítka služby Twitter. Tato tlačítka jsou nabízeny společností Twitter Inc., 795 Folsom St, Suite 600, San Francisco, CA 94107, Spojené státy americké. Lze je rozeznat podle pojmů jako „Twitter” nebo „Sledovat” ve spojení se stylizovaným modrým ptákem. Pomocí tlačítka je možné sdílet příspěvek nebo stránku této nabídky na službě Twitter nebo sledovat poskytovatele na službě Twitter.

Pokud uživatel navštíví webovou stránku tohoto webu, který obsahuje takové tlačítko, naváže jeho prohlížeč přímé spojení se servery Twitter. Obsah tlačítek Twitter zasílá Twitter přímo do prohlížeče uživatele. Poskytovatel proto nemá vliv na rozsah údajů, které Twitter získává pomocí tohoto zásuvného modulu, a uživatele informuje podle svého stavu poznatků. Podle něho se při použití tlačítka sděluje pouze IP adresa uživatele a URL příslušné webové stránky, ale ne pro jiné účely než zobrazení tlačítka.
Další informace v této věci naleznete v prohlášení firmy Twitter o ochraně osobních údajů na adrese twitter.com/privacy.

Zrušení, změny, opravy a aktualizace

Uživatel má právo získat na vyžádání bezplatně informace o osobních údajích, které byly o něm uloženy. Kromě toho má uživatel právo na opravu nesprávných údajů, zablokování a smazání osobních údajů, pokud tomu nebrání zákonná povinnost jejich schraňování.

Vzor k ochraně osobních údajů od advokáta Thomase Schwenkeho - I LAW it